Standpunten

Standpunten

Een open Rijswijk

GroenLinks staat voor ieders vrijheid. In een open en empathische samenleving kunnen we zijn wie we zijn en zeggen wat we vinden. We voelen ons er thuis en veilig. We gaan respectvol met elkaar om in Rijswijk. In onze gemeente wonen mensen met verschillende achtergronden, overtuigingen en voorkeuren. Als we als samenleving willen groeien, moeten we ons √°llemaal in elkaars problemen, gevoelens en opvattingen durven inleven en vooral met elkaar in gesprek gaan en blijven.

Een sociaal Rijswijk

GroenLinks kiest voor een Rijswijk waarin we eerlijk delen. In onze gemeente krijgt iedereen eerlijke kansen op goed werk, een fatsoenlijk inkomen en een betaalbare woning. Wij zorgen ervoor dat iedereen gebruik kan maken van menselijke zorg en goed onderwijs. Toegankelijkheid, kwaliteit en transparantie zijn voor GroenLinks uitgangspunten.

Een groen Rijswijk

GroenLinks gaat voor een klimaatbestendige en schone stad, waar wij, onze kinderen en kleinkinderen gezond kunnen leven. Dat doen we samen met iedereen die zich hier in Rijswijk voor inzet.