rijswijkse schouwburg

Cultuur

We bouwen voort op de Rijswijkse cultuurvisie en geven veel extra ruimte aan kunst en creativiteit. Wij investeren onder meer in culturele vorming in het...

Lees meer
Hommel op geitenbaard.jpg
Dierenwelzijn

Dierenwelzijn en biodiversiteit

Dierenwelzijn geven we een verdere impuls. We richten ons op een gezond leefklimaat voor gezelschapsdieren, het beschermen en behouden van dieren die in het...

Lees meer
Stad voor alle inwoners.jpg

Gastvrijheid en tolerantie

In een open en gastvrije samenleving moeten we ons allemaal thuis kunnen voelen. Het gelijkheidsbeginsel is voor GroenLinks een essentieel uitgangspunt. Aan...

Lees meer
groen bouwen.jpg

Gezonde en leefbare stad met groene wijken en buurten

We willen dat Rijswijk een aantrekkelijke gemeente is en blijft voor inwoners. Waar zorg beschikbaar is voor iedereen die dat nodig heeft. Waar we niet alleen...

Lees meer
zonne energie

Klimaatneutraal in 2030

Samen met circulaire bedrijven en duurzame initiatieven nemen we het voortouw om dit gerealiseerd te hebben. We maken in onze gemeente zo veel mogelijk gebruik...

Lees meer
steun.jpg
Zorg

Rechtvaardige stad en ondersteuning op maat

We willen dat iedere Rijswijker (weer) mee kan doen door (vrijwilligers)werk, school, mantelzorg of begeleiding vanuit (zorg- of welzijns)instellingen. Goede...

Lees meer
foto burgemeester en kinderen

Sociaal domein

Preventie loont: daarom investeren we in een goede start en brede ontwikkeling van jonge kinderen. Daarom investeren we in onderwijs, kinderrechten en...

Lees meer
stad voor alle inwoners

Stad voor álle inwoners

We stimuleren mensen en geven ze de ruimte. We kiezen voor een Rijswijk waar iedereen erbij hoort en mee kan doen. GroenLinks laat mensen niet in de steek. Dit...

Lees meer
veiligheid.jpg
Veiligheid

Werken aan sociale veiligheid

Bij de (her)inrichting van buurten en parken moet sociale veiligheid een uitgangspunt zijn. Samen met de politie moet de gemeente werken aan veilige buurten en...

Lees meer