• Het verschil in benadering van een 17-jarige en een 20-jarige is groot, terwijl zij vaak hetzelfde van de gemeente nodig hebben. Door het ontschotten van budgetten - waarbij we de mens en niet de regelingen centraal stellen - helpen we 18-jarigen ook wanneer ze een jaartje ouder worden.
  • Wachtlijsten zijn onacceptabel. Er is meer passende zorg nodig. Dus moeten er meer budgetten beschikbaar komen. Daar blijven we op landelijk niveau op aandringen.
  • Hulp is het moeilijkst toegankelijk voor wie daaraan de meeste behoefte heeft. Dat moet veranderen. Daarom vereenvoudigen we onze verordeningen. En baseren ons op vertrouwen - niet op de paar mensen die er misbruik van maken. Maatwerk is uitgangspunt. Professionals in de buurt én informele zorg, mantelzorg, vrijwilligers en het buurtnetwerk weten elkaar snel te vinden, werken goed samen. Dat gebeurt vanuit een centraal en goed bereikbaar punt, ingericht door de gemeente Rijswijk. Iedereen weet waar je moet aankloppen, want alle partijen staan vermeld op een goede sociale kaart. Ook zijn wij ruimhartiger in het toekennen van uren voor thuishulp, onder andere door een minder zwaar beroep te doen op het eigen netwerk. Die aanpak verbetert de kwaliteit van zorg en dienstverlening én stimuleert nieuwe en innovatieve ideeën en mogelijkheden.