Armoede mag geen belemmering zijn om mee te doen. Iedereen heeft er recht op om te kunnen werken aan zijn of haar toekomst. Als dat betekent dat we wetgeving ruimhartig moeten interpreteren, dan doen we dat, en zoeken we naar creatieve oplossingen.

Mensen helpen, dat is ons uitgangspunt. In de zorg willen we terug naar de menselijke maat. Nu draait het te veel om geld. We zorgen ervoor dat er een passend zorgaanbod beschikbaar is. Zonder wachtlijsten. Daarmee voorkomen we hoge kosten in een later stadium. Om diezelfde reden investeren we ook in preventie - in de breedste zin van het woord.

Musea, bibliotheek en podia zijn voor iedereen bereikbaar, laagdrempelig, ongeacht waar je woont of hoeveel je verdient. Daarom blijven we investeren in onze culturele instellingen en erfgoed.

Rijswijk moet een veilige gemeente zijn voor iedereen. Natuurlijk spreken we mensen en bedrijven aan op hun gedrag. Tegelijkertijd baseren we beleid en acties níet op de minderheid die regels overtreedt. Handhaving is een sluitpost, en wordt pas toegepast wanneer voorlichting faalt het beleid te ondersteunen.