• Voetbalclub, scouting, moskee of het buurthuis: overal komen kinderen en jongeren samen. Vrijwilligers die daar aan het werk zijn, willen we ondersteunen met trainingen over het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Zo organiseren we informele hulp die preventief werkt.
  • Kinderen met een migrantenachtergrond zijn ondervertegenwoordigd in de lichtere vormen van jeugdhulp, maar zijn oververtegenwoordigd in jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdhulp met verblijf. Het is moeilijk is om deze gezinnen in een eerder, vroegtijdig stadium te bereiken voor hulp. Maar dit is wel noodzakelijk, uit oogpunt van preventie