• Inwoners krijgen meer te zeggen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. Ze praten en denken mee over de beslissingen die hen raken. De gemeente gaat actief in gesprek met verschillende groepen in de stad, luistert, neemt hun ideeën serieus. Wij willen wijkbudgetten invoeren, waarmee burgers, samen met de gemeente, plannen ter verbetering en het beheer van de woon- en leefomgeving concreet kunnen oppakken. Daarnaast willen we financiële ondersteuning voor initiatieven van bewoners, bewonersorganisaties en sociaal ondernemers.
  • Rijswijk blijft een regenbooggemeente, die opkomt voor de belangen van queer mensen. Vereenzaming van oudere LHBTQI+’ers willen we voorkomen, samen met zorgpartijen. De gemeente doet er alles aan om discriminatie te bestrijden en te voorkomen. Van welke bevolkingsgroep, in welke vorm dan ook.
  • Om die reden wordt anoniem solliciteren bij de gemeente Rijswijk de norm. Want anoniem solliciteren geeft kandidaten een gelijke kans bij het beoordelen van de inhoud van hun motivatie en cv. Verder krijgt iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiding naar passend werk. Dit geldt ook voor nieuwkomers. Voortaan wordt niet alleen gekeken naar opleiding en (erkende) diploma’s, maar ook naar wat mensen kennen en kunnen. GroenLinks wil dat Rijswijk zich presenteert als een inclusieve gemeente waar iedereen zichtbaar en welkom is. Dat betekent ook dat mensen met een lichamelijke, of een andere beperking overal toegang hebben: tot de openbare ruimte, het openbaar vervoer én gemeentelijke gebouwen.
  • De gemeente Rijswijk gaat veel beter communiceren. Inwoners ontvangen begrijpelijke informatie, omdat begrijpelijke taal nodig is om mee te kunnen doen. De dienstverlening van de gemeente blijft toegankelijk en menselijk. Natuurlijk blijft persoonlijk contact altijd mogelijk. Digitaal contact dient slechts ter ondersteuning.