• De eerste duizend dagen in een mensenleven zijn cruciaal. Daarmee hebben kinderen uit gezinnen die worstelen met armoede, taalachterstand of een ongezonde leefomgeving meteen al een valse start. Dus moet hulp ook gericht zijn op de omstandigheden van het gezin waarin het kind opgroeit.
  • Ieder kind heeft dezelfde kansen op goed onderwijs. Ongeacht de wijk waar het woont of de taal die thuis gesproken wordt. We investeren in vroeg- en voorschoolse educatie, nieuwe wijken met voldoende onderwijsplekken. Het is nodig om onderwijsachterstanden actief op te sporen om daarna passend (extra) onderwijs te kunnen aanbieden. We maken werk van het lerarentekort, met name op scholen met veel kwetsbare leerlingen.
  • Basisschoolleerlingen krijgen elk seizoen natuurervaringslessen in de Natuurtuin van het Wilhelminapark. Niet alleen natuur- en milieueducatie is belangrijk. We zetten ook in op kunst-, drama- en bewegingsonderwijs. Schoolzwemmen wordt weer ingevoerd. Alle kinderen kunnen sporten, dankzij een financiële vergoeding. Uitkeringsgerechtigden krijgen automatisch een Ooievaarspas en hun kinderen (via Kei) een fiets en computer. Kinderen krijgen een ontbijt en fruit, als goed en gezond begin van hun schooldag. Daarvoor zoeken we samenwerking met lokale ondernemers.