De culturele instellingen zetten Rijswijk op de kaart. Ze dragen bij aan een levendig Rijswijk waar het prettig toeven is. Waar ook mensen uit de regio of daarbuiten graag naar toe komen. De Textiel- en Papierbiënnales krijgen landelijk publiciteit. Ook onze Schouwburg trekt bezoekers uit de hele Randstad. Daarvan profiteert ook onze lokale economie. Wat GroenLinks betreft blijven we dus investeren in de culturele instellingen.

Investeren doen we ook in een klimaatneutrale en groene lokale economie. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat met gezonde werknemers en groene bedrijfsterreinen.
Bedrijfsterreinen krijgen een duurzame ondergrondse infrastructuur. Daardoor worden ze toekomstbestendig.