• De gemeente is aanjager van duurzame startups en sociale ondernemers die bijdragen aan oplossingen van duurzaamheidsvraagstukken. De gemeente vervult ook een voorbeeldrol door klimaatneutraal, circulair en maatschappelijk verantwoord ondernemen als toetsbare criteria op te nemen bij aanbestedingen. En door deze vervolgens te monitoren.

  • “Koop lokaal” wordt uitgangspunt bij gemeentelijke aanbestedingen: hiermee stimuleren we de lokale economie en vervullen we een voorbeeldfunctie voor onze inwoners.

  • Vegetarisch wordt uitgangspunt bij recepties of diners die de gemeente en de gemeentelijke kantine organiseren - tenzij men aangeeft vlees of vis te wensen. Dierlijke producten zijn van biodynamische oorsprong.