• Voor ondernemers richten we een speciaal energieloket in dat het MKB helpt bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Daarnaast benaderen we ondernemers actief om verduurzamingsplannen op te stellen. We helpen daarmee bedrijven om te voldoen aan hun energiebesparingsplicht, stimuleren om naar een circulaire economie toe te werken.
  • We stimuleren het vestigen van duurzame kleine maakindustrie in de Plaspoelpolder.
  • We verbeteren het vestigingsklimaat voor duurzame bedrijven en maken met deze bedrijven en opleidingen afspraken voor stagemogelijkheden. Zo kan omscholing naar groene banen worden bevorderd.
  • We onderzoeken de mogelijkheden om groene starters te ondersteunen met een lening vanuit het groeifonds (Enecogelden). We reiken jaarlijks een stimuleringsprijs uit aan de MKB’er die het meest heeft gedaan aan de verduurzaming van zijn/haar bedrijf en publiceren een lijst met meest duurzame bedrijven.