Investeren in mensen

Een inclusieve samenleving die gericht is op ménsen. Waar íedereen kan meedoen, ook mensen met een beperking overal toegang hebben. Armoede geen belemmering vormt. Elk kind een goede start krijgt, ook wanneer het opgroeit in een gezin met (schuld-)problemen of een taalachterstand. Iedereen op de arbeidsmarkt kan laten zien wat hij of zij waard is. Waar wijkbewoners meer te zeggen krijgen over hoe ze hun woon- en leefomgeving willen inrichten. Mét bijbehorende wijkbudgetten. Waar ook nieuwkomers welkom zijn en kansen krijgen. Een inclusieve samenleving met mensgerichte zorg-op-maat, dichtbij huis, omdat professionele zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers elkaar weten te vinden dankzij een goede sociale
wijkkaart.

Investeren in wonen

Een inclusieve samenleving waarin we investeren in eerlijk wonen. Omdat wonen een eerste levensbehoefte is. Met woningen voor verschillende doelgroepen: starters, senioren, doorstromers. Ook met betaalbare sociale huurwoningen. En
vanzelfsprekend duurzaam – beter voor het klimaat én ieders portemonnee. Het Energieloket 2.0 wijst wijkbewoners de weg naar het verduurzamen van hun huis. Er komen innovatieve oplossingen voor het ombouwen van leegstaande
kantoorgebouwen tot woningen. Met mogelijkheden voor Tiny Houses. Met basiswoningen volgens het principe van Housing First – met zorg en hulp voor langdurig dak- en thuislozen. En natuurlijk moeten huisuitzettingen worden voorkomen.

Investeren in klimaat en natuur

Een inclusieve samenleving waarin we werkelijk investeren in klimaat en natuur. Omdat iedereen recht heeft op een groene, gezonde woon- en leefomgeving. Wijken worden groen, in elke straat staan bomen, groene zones worden ecologische
verbindingen. Meer biodiversiteit, belangen van planten en dieren zijn uitgangspunt bij inrichting en beheer van de openbare ruimte. Én bij het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwbouwprojecten. Iedereen heeft óók recht op schone lucht, dus gaat de
gemeente voortvarend aan de slag met het Actieplan Luchtkwaliteit.

Investeren in een duurzame economie

Een inclusieve samenleving waarin we investeren in een duurzame economie.
Waarin de gemeente op tal van punten het goede voorbeeld geeft en anderen helpt om kansen te grijpen. Met een speciaal energieloket voor ondernemers die willen omschakelen. Door het stimuleren van duurzame kleine maakindustrie in de Plaspoelpolder, steun aan groene startups, een beter vestigingsklimaat voor groene bedrijven. Afval wordt niet (meer) beschouwd als afval maar als grondstof. Vervuilers gaan meer betalen dan afvalscheidende Rijswijkers. ”Koop lokaal” wordt uitgangspunt voor gemeentelijke aanbestedingen. Het eenmalig gebruik van plastic wordt afgeschaft, zoals ook evenementenvergunningen expliciet vermelden.

In dit verkiezingsprogramma vertellen wij hoe wij de toekomst zien. Wat we de komende vier jaar in onze gemeente willen bereiken. Én een aantal voorbeelden van wat wij de afgelopen vier jaar in de gemeenteraad voor elkaar kregen.