• We helpen inwoners ook bij het zo groen mogelijk inrichten van hun eigen woonomgeving. Bij het zoveel mogelijk ontstenen van de openbare ruimte - samen met de gemeente en het Hoogheemraadschap Delfland - én de eigen tuin, omdat particuliere tuinen 40% van het Rijswijkse grondoppervlak uitmaken. Operatie Steenbreek kan blijvend rekenen op Rijswijkse steun.
  • Wijken worden groen, in iedere Rijswijkse straat staan bomen. Maatgevend bij het herinrichten van straten zijn inheemse soorten, meer (bio-)diversiteit. Omdathet gaat om het creëren van een robuust ecosysteem.
  • Bomenkap blijft beperkt tot onbehandelbare besmettelijke ziektes en noodkap. Is het kappen van een boom toch onvermijdelijk? Dan wordt een jongvolwassen boom terug geplant met een zo groot mogelijke ecologische waarde.
  • In de hele stad maken we ruimte voor vogels, insecten en kleine zoogdieren door het inrichten van geschikte leef- en schuilplekken. Het groenbeheer is hierop afgestemd. Zo maken we van Rijswijk ook een echt bijvriendelijke gemeente.
  • Het beheer van Wilhelminapark en de Landgoederenzone gebeurt ecologisch. Ook hier ligt de prioriteit op biodiversiteit. Evenwicht tussen natuur en toegankelijkheid voor álle Rijswijkers is uitgangspunt.
  • Gemeentelijke parkeerplekken worden voorzien van groen en waterdoorlatende bestrating zodat het riool bij zware regenbuien zoveel mogelijk wordt ontlast.

(Foto: RdA Suisse)