• De gemeente geeft het goede voorbeeld en schaft het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik af. Dit wordt ook als voorwaarde opgenomen in evenementenvergunningen en bij aanbestedingen door de gemeente. We gaan het gesprek aan met ondernemers om verpakkingen van afhaal- en bezorgmaaltijden duurzaam of herbruikbaar te maken.
  • Het wordt eenvoudiger om afval te scheiden door het plaatsen van extra ondergrondse afvalcontainers voor PMD, glas, papier en karton.
  • We gaan actief zwerfafval bestrijden. Bedrijven die aantoonbaar zwerfafval (laten) veroorzaken, moeten hun verantwoordelijkheid nemen. We ondersteunen lokale initiatieven om zwerfafval te verwijderen.