• Het STOMP principe (Stappen, Trappen, OV, MaaS, Privéauto) wordt uitgangspunt voor mobiliteit. Trottoirs en oversteekplaatsen moeten hier beter op worden ingericht. Rijswijk wordt een echte fietsstad. Met betere fietspaden, meer fietsstraten, een groene (verkeerslichten-)golf voor fietsers en handige fietsparkeerplekken. GroenLinks wil betere OV- verbindingen. Rijswijk Buiten verdient een betere OV-ontsluiting, bij voorkeur met een tram.
  • We stimuleren het gebruik van elektrische deel(bak)fietsen en deelauto’s. Op permanente deelplaatsen komen laadpalen. De gemeente geeft het goede voorbeeld en gebruikt elektrische zakelijke deelauto’s. De laadinfrastructuur moet verbeteren. Het wordt voor inwoners eenvoudiger om een laadpaal aan te vragen.
  • We willen een “sloop en vervang” subsidie voor tweetakt scooters naar elektrische scooters en blijven het gebruik van elektrische deelscooters ondersteunen.
  • De Prinses Beatrixlaan wordt een milieuzone die aansluit op de milieuzone Haagweg. Rijswijk sluit aan bij de milieuzone in Den Haag voor personenauto's en bestelauto's die op diesel rijden. Elektrisch vervoer wordt de norm voor het afleveren van bestellingen. In zo veel mogelijk straten, buurten en wijken geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.
  • We ontmoedigen het gebruik van open haarden. En natuurlijk leggen we uit waarom.
  • GroenLinks wil in heel Rijswijk een totaal vuurwerkverbod.