• De gemeente neemt de regie in het energiebeleid. We stellen een burgerberaad in. Daarin ondersteunen en adviseren inwoners van Rijswijk de gemeente bij het verduurzamen. Midden- en lage inkomens kunnen rekenen op een financiële regeling om hun huis te verduurzamen. Netwerkbeheerders moeten – waar nodig – in de hele gemeente het niveau van het elektriciteitsnet zodanig op orde brengen dat daar bij de transitie geen belemmering ontstaat. Vanzelfsprekend heeft de gemeente voldoende ambtelijke capaciteit om dit alles goed vorm te kunnen geven.
  • Aansluitend op landelijke initiatieven leggen we zonnepanelen op alle Rijswijkse schooldaken. Tegelijkertijd geven we als gemeente het goede voorbeeld en leggen zonnepanelen op ál het gemeentelijk vastgoed. Het gaat hier om circulaire zonnepanelen, gemaakt van materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
  • We stimuleren het opzetten van lokale energiecoöperaties zodat meer mensen in duurzame energie kunnen investeren én daarvan profiteren. GroenLinks wil een alles-in-één pakket zonnepanelen zodat investeren in zonne-energie zo laagdrempelig mogelijk wordt. Zonder inkomenstoets.
  • We helpen inwoners bij het isoleren en beter tochtdicht maken én goed ventileren van hun woning. De eenvoudigste wijze van verduurzaming, die direct wooncomfort en een lagere energierekening oplevert.