• Benut braakliggende grond. Bouw tiny houses. Creëer tijdelijke woonvoorzieningen. Ontwikkel andere flexibele woningconcepten. Daarmee kunnen mensen uit kwetsbare thuissituaties en starters onderdak vinden.
  • Leegstand van bedrijfs- en kantoorpanden moet worden tegengaan. Daarom stimuleren we innovatieve en duurzame initiatieven in het ombouwen naar woningen. GroenLinks wil investeren in basiswoningen om het Housing First principe - een huis, gecombineerd met zorg en ondersteuning voor een groep langdurige dak- en thuislozen - te ondersteunen.
  • De openbare ruimte is van iedereen. Auto’s nemen veel ruimte op straat in beslag terwijl ze 95% van de tijd stil staan. Heel veel huishoudens in Rijswijk hebben zelfs geen auto (37%). We kunnen de ruimte veel beter en efficiënter gebruiken. Daarom stimuleren we het deelgebruik van auto’s. Met minder auto’s zijn ook minder parkeerplekken nodig. GroenLinks blijft pleiten voor een progressief parkeervergunningstelsel: een tweede en eventueel derde vergunning wordt duurder dan de eerste. Parkeren moet kostendekkend worden.

 

(Foto: Patrick Rasenberg)