We investeren in een divers en duurzaam woningaanbod. Want iedereen moet in Rijswijk kunnen wonen. Ook mensen met een kleine portemonnee. Nieuwbouw van sociale woningbouw is daarbij cruciaal. Daarom valt minimaal 40% van alle nieuw te bouwen woningen binnen de sociale huursector. Er komen bij sloop- en renovatieprojecten minimaal even veel sociale huurwoningen terug als voorheen. Én krijgen bewoners terugkeergarantie. Met woningcorporaties spreken we af dat zij géén sociale huurwoningen (meer) verkopen. Om de doorstroming te bevorderen zijn seniorenwoningen nodig. Maar er is ook behoefte aan woningen voor starters en in het middenhuur- én koopsegment. Zulke doelgroepenwoningen krijgen prioriteit. En zijn goed voor wijken met meer diversiteit.

Verduurzaming van de sociale woningvoorraad is uitgangspunt. Huurwoningen hebben minimaal energieklasse B. De stijging van de energiekosten maakt de urgentie hiervan duidelijker dan ooit. En juist mensen met een kleine beurs worden met verduurzaming het meest geholpen. Nieuwe woningen worden energieneutraal gebouwd.