• Rijswijk krijgt een kleinschalige permanente opvang voor 200 vluchtelingen. Met regiogemeenten, COA, provincie en Rijk maken we afspraken over de duur en roulatie van de vluchtelingenopvang.

 

(Foto: directie voorlichting)