Vijf maanden geleden, na het uitbreken van corona, stelden we het Rijswijkse college van burgemeester en wethouders de volgende vraag: “In grote delen van de wereld, waaronder vluchtelingenkampen, is afstand houden helemaal geen optie. Steunt u, net als GroenLinks, de oproep van Nederlandse artsen om vluchtelingen op de Griekse eilanden in veiligheid te brengen, zie www.sosmoria.eu? Zo nee, waarom niet?” We kregen als antwoord dat “de opvang van vluchtelingen aan de grenzen van de Europese Unie een verantwoordelijkheid is die door de landelijke overheid met de EU-landen gezamenlijk moet worden opgepakt.” 

Nu vluchtelingenkamp Moria is platgebrand, 13 duizend mensen niets meer hebben en de landelijke overheid niet verder komt dan kille koehandel, is het aan gemeenten om een statement te maken. In Nederland zijn er meer dan 160 gemeenten bereid om een deel van de alleenstaande kinderen die onder erbarmelijke omstandigheden op de Griekse eilanden vastzitten een veilige plek te bieden. GroenLinks wil dat Rijswijk haar verantwoordelijkheid neemt en zich bij deze gemeenten aansluit. En laat weten dat deze opvang niet ten koste mag gaan van extra kwetsbare vluchtelingen elders.