Tijdens het forum stad van 5 oktober waren er meerdere mensen uit de buurt komen inspreken. Hun huizen maken deel uit van een groep van 23 eengezinswoningen waar onzekerheid over bestaat, omdat zij misschien gesloopt gaan worden. Hier is nog geen concrete afspraak over gemaakt door Rijswijk Wonen.

De eerste motie van GroenLinks Rijswijk riep het college op in gesprek te gaan met Rijswijk Wonen. Zo kunnen we snel duidelijkheid scheppen en de bewoners ondersteunen. Als de woningen toch gesloopt worden, dan moet er in de toekomst wel ruimte blijven voor eengezinswoningen, en moeten de bewoners in Rijswijk kunnen blijven wonen wanneer zij dat willen.
 

Meer sociale woningbouw
Verder maakt GroenLinks Rijswijk zich zorgen om het verdwijnen van sociale huurwoningen. Als we naar heel Rijswijk kijken, moet er nog veel gebeuren om genoeg sociale huur te bouwen. Daarom heeft GroenLinks Rijswijk ook een motie ingediend waarin we oproepen de woningen die verdwijnen snel te compenseren. Dit gaat waarschijnlijk gebeuren in de Broodfabriek, en wellicht is er ook meer ruimte in Te Werve Oost. Mocht dat zo zijn, dan vraagt de motie om die ruimte mede te benutten voor meer sociale woningbouw.

Woordvoerder Lara Oude Alink: ‘Wij zijn erg blij dat beide moties zijn aangenomen, waarbij GroenLinks Rijswijk gebruik heeft gemaakt van de kaderstellende rol van de raad. Wij vertrouwen erop dat het college – met een concrete opdracht en een duidelijke kader – nu aan de slag kan met een eerlijke compensatie van sociale huur. Ook zijn wij blij dat de wethouder mede dankzij onze moties zich maximaal gaat inzetten voor duidelijkheid en een goede begeleiding van de bewoners in Te Werve Oost.’