Gratis parkeren is niet te betalen

Gisterenavond nam de Rijswijkse raad een geamendeerd voorstel aan voor aanpassingen binnen de bestaande parkeersystematiek, maar echte veranderingen blijven nog uit. Terwijl effectief parkeerbeleid volgens GroenLinks juist bijdraagt aan leefbaarheid en luchtkwaliteit.

Parkeren legt veel beslag op de publieke ruimte. Het straatbeeld wordt voor een belangrijk deel bepaald door de hoeveelheid auto’s op straat. “Alle ruimte die je uitgeeft aan parkeren, kun je niet besteden aan dat wat een straat prettiger maakt, zoals groen, ruimte voor kinderen om te spelen en elkaar te ontmoeten”, vertelt GroenLinks fractievoorzitter Marieke Alberts. “De straat is van ons allemaal en voor ‘gratis’ parkeren betalen we met z’n allen de prijs.”

De werkelijke kosten voor parkeren worden makkelijk onderschat. Voor elke euro die de autobezitter uitgeeft aan zijn auto, betaalt de maatschappij een veelvoud voor directe kosten als infrastructuur, onderhoud aan wegen en de indirecte kosten van luchtvervuiling, ongelukken en geluidsoverlast. Juist daarom pleit GroenLinks ervoor dat we breder kijken dan alleen parkeren, want voor lopen, fietsen en openbaar vervoer liggen de maatschappelijke kosten een stuk lager.

“Wat ons betreft is het nu aangenomen raadsvoorstel slechts een tussenstap”, vervolgt Alberts. “Rijswijk moet aan de slag met oplossingen die wel bijdragen aan de leefbaarheid van onze gemeente. De werkgroepen die in verschillende wijken actief zijn geweest, hebben daar mooie adviezen op gegeven. Niet alleen parkeerbeleid met tariefdifferentiatie en Parkeren Op Eigen Terrein, maar ook oplossingen op het gebied van laadpalen, deelmobiliteit en fietsparkeren.” De verantwoordelijk wethouder heeft aangegeven dit voor het eind van het jaar te verwerken in een breder voorstel voor mobiliteitstransitie. GroenLinks kijkt uit hier naar uit.