Rijswijkse coalitie verkiest parkeren boven leefbaarheid

GroenLinks is furieus over de keuze van de Rijswijkse coalitiepartijen om niet te bezuinigen op parkeren, maar wel op zorg, groen en duurzaamheid. Tijdens de raadsvergadering gisterenavond uitte zij haar ongenoegen over de bezuinigingsvoorstellen van het college en droeg alternatieven aan.

Bijna alle gemeenten in Nederland kampen op dit moment met financiële tekorten. Een direct gevolg van het regeringsbeleid om gemeenten niet te compenseren voor de almaar stijgende kosten binnen het sociaal domein, en met name in de jeugdzorg. De weg naar jeugdhulp wordt steeds beter gevonden, waardoor meer kinderen tegenwoordig jeugdhulp krijgen.

In het voorjaar bleek dat ook de gemeente Rijswijk financieel tekort zou komen. De daarop voorgestelde bezuinigingen zijn niet eerlijk verdeeld over de verschillende domeinen; er wordt vooral gekort op groen, duurzaamheid, energietransitie en sociale projecten. Het gaat hierbij om relatief kleine bedragen met grote gevolgen voor de ontwikkelingen op die terreinen. “ Veel belangrijke dossiers als energietransitie en de invoering van de omgevingswet komen stil te staan”, vertelt GroenLinks raadslid Nanette Kistemaker. “Terwijl het geld dat we hiermee bezuinigen, slechts een fractie is van de € 920.000,- die de gemeente op de plank heeft liggen voor parkeren. Daarmee zou het tekort in één keer opgelost zijn”.

Hoewel er voor deze parkeerreserve nog helemaal geen verplichtingen zijn aangegaan is het voor het college onbespreekbaar om deze reserve, of een deel ervan, aan te wenden om het tekort op te vangen. “Wethouder Keus van financiën verklaarde dat ‘heilige huisjes’ niet worden ontzien, maar dat geldt blijkbaar niet voor het parkeren”, vervolgt Kistemaker. “Door zo’n groot bedrag te laten liggen, laat het college duidelijk zien dat zij parkeren belangrijker vind dan de leefbaarheid van Rijswijk. De bezuinigingsronde lijkt wel een excuus om vooral te snijden in de budgetten voor duurzaamheid, energietransitie en groen.”

Tijdens de raadsvergadering gisterenavond diende GroenLinks samen met PvdA twee amendementen in voor het behoud van het innovatiebudget voor het sociaal domein en voor het opheffen van de reserve parkeren. Helaas bleven de coalitiepartijen, Beter voor Rijswijk, D66, CDA, Gemeentebelangen en Wij. Rijswijk, achter het college staan en verkozen parkeren boven sociaal domein, groen en duurzaamheid.