Ik gun mijn kinderen schone lucht, goed onderwijs en passende zorg wanneer ze dat nodig hebben. En ik gun ze ook een planeet die ook voor hun kinderen leefbaar is. Dat gun ik natuurlijk niet alleen mijn kinderen, maar dat gun ik alle kinderen.

Als gemeenteraadslid zet ik me voor alle Rijswijkse kinderen in, dat ze goed en veilig kunnen opgroeien. Dat mensen die dat nodig hebben de juiste ondersteuning kunnen krijgen.

Samen met mijn fractiegenoten zorgen we ervoor dat Rijswijk leefbaar blijft. Rijswijk is een fijne, groene en mooie gemeente. Dat willen we graag zo houden en er is ook nog genoeg te doen. Uitdagingen zijn de luchtkwaliteit en klimaatadaptie.

 

Nanette is lid auditcommissie en lid werkgroep sociaal domein en heeft de volgende onderwerpen in haar portefeuille:

  • Veiligheid
  • WMO
  • Financiën
  • Media en communicatie
  • Onderwijs en volwasseneneducatie 
  • Wijken: Sion, ‘t Haantje, Wilhelminapark, Hoekpolder en Stervoorde