Maak communicatie vanuit de gemeente direct duidelijk
GroenLinks vindt het belangrijk dat de gemeente duidelijk en begrijpelijk communiceert. Raadslid Nanette Kistemaker heeft daarom een motie ingediend om de gemeente te vragen zich aan te sluiten bij de Direct Duidelijk Deal. Daarmee krijgt Rijswijk vanuit de rijksoverheid ondersteuning om brieven, folders en website in begrijpelijke taal op te stellen. 

Geef weesfietsen een tweede kans
De gemeente verwijdert weesfietsen uit de openbare ruimte en stalt deze dertien weken op de gemeentewerf. Na dertien weken worden de weesfietsen vernietigd. Raadslid Romke Jan de Vries diende een motie in om deze fietsen een tweede kans te geven. Bijvoorbeeld door ze te laten repareren door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en deze fietsen te schenken aan bijvoorbeeld statushouders of mensen in de bijstand.

Dit hadden we ook nog willen bereiken…
Natuurlijk is het niet gelukt om al onze voorstellen aan- of overgenomen te krijgen. Helaas kregen de volgende voorstellen te weinig steun in de gemeenteraad: 

Gelijke kansen voor alle Rijswijkse kinderen
De buurt waar kinderen opgroeien en het opleidingsniveau en inkomen van ouders bepalen de onderwijskansen die zij krijgen. Door corona is de ongelijkheid alleen maar groter geworden. Raadslid Nanette Kistemaker diende daarom een motie in om het college in actie te laten komen voor kansengelijkheid.

Meer groen op straat: boom van de gemeente
Een groene omgeving onmisbaar is voor klimaatbestendigheid, zeker in de (nabije) toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opvangen van regenwater, het bieden van schaduw en verkoeling, en het tegengaan van hittestress. Raadslid Marieke Alberts diende daarom een motie in om het mogelijk te maken dat alle inwoners een boom kunnen aanvragen bij de gemeente.

De onderstaande motie van het CDA, die wij gesteund hebben, is door de Raad wél overgenomen. 

CDA: Iedereen doet mee
De gemeente is van plan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te gaan ondersteunen werk te vinden, waar dat jaren niet is gebeurd. Om dit voor elkaar te krijgen is één medewerker aangesteld. Deze motie van het CDA vraagt om niet één, maar drie van deze medewerkers, zodat zij meer mensen kunnen helpen.