Op 20 juni is er een ledenavond waarop we het coalitieakkoord toegelichten. Een akkoord waarop onze gemeenteraadsfractie trots op is. Mark Wit wordt door de gemeenteraadsfractie voorgedragen als wethouder. Dat betekent dat er een nieuw raadslid voor GroenLinks benoemd zal worden en de fractie een nieuwe fractievoorzitter en vicefractievoorzitter heeft gekozen. Winfried Smith wordt benoemd als raadslid, Maarten van ’t Eind wordt de nieuwe fractievoorzitter en Lara Oude Alink wordt de nieuwe vice fractievoorzitter.

Met Winfried Smith en de keuze voor een nieuwe fractievoorzitter en vice fractievoorzitter is de fractie op volle sterkte. We zetten ons de komende 4 jaar in voor een sociaal, groen en inclusief Rijswijk, voor een goede uitvoering van het coalitieakkoord en een postief kritische benadering van het college. 

De volledige fractie bestaat nu uit:

 • Maarten van 't Eind:
  • Fractievoozitter
  • Algemene Zaken
  • Bestuurlijke vernieuwing en digitalisering
  • Vluchtelingen en azc
  • Beheer en Onderhoud
  • Mobiliteit
  • Economische bedrijvigheid
 • Lara Oude Alink:
  • Werk en inkomen
  • Armoede
  • Dierenwelzijn
  • Volksgezondheid
  • Communicatie en media
  • Veiligheid
  • Wonen
 • Sam Schwencke:
  • Energiebesparing en -transitie
  • Klimaatadaptatie
  • Milieu en afval
  • Groen en ecologie
  • Emancipatie, diversiteit en integratie
 • Selma van Maarseveen:
  • Kunst en cultuur
  • Welzijnsbeleid
  • Financiën
  • Ruimtelijke ordening
  • Smart City
  • Regionale en internationale samenwerking
  • Toerisme en Citymarketing
 • Winfried Smith:
  • Onderwijs en volwasseneneducatie
  • Jeugd
  • Burgerparticipatie
  • Cultureel erfgoed
  • WMO
  • Sport