De komende jaren moet onze samenleving een enorme verandering doormaken om er voor te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen ook nog een leefbare wereld hebben. Daarvoor zullen we, ook lokaal, lastige keuzes moeten maken die het leven van mensen direct raken. Als raadslid wil ik me er voor inzetten dat we dat op een eerlijke en sociale manier doen en voorkomen dat mensen die het al moeilijk hebben het hardst geraakt worden.

In het huidige denken van de overheid staat wantrouwen centraal. Iemand die een bijstandsuitkering aanvraagt is niet iemand met een terechte hulpvraag, maar een potentiële fraudeur. Dat is natuurlijk grotendeels hardvochtige landelijke regelgeving, maar dat betekent niet dat we daar lokaal niets aan kunnen doen. Als raadslid wil ik mij er hard voor maken dat wij in Rijswijk de wet zo ruimhartig mogelijk interpreteren.

Met bovenstaande twee invalshoeken hoop ik bij te dragen aan een sociaal, inclusief en groen Rijswijk.

PORTEFEUILLES

Maarten heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille:

  • Fractievoozitter
  • Algemene Zaken
  • Bestuurlijke vernieuwing en digitalisering
  • Vluchtelingen en azc
  • Beheer en Onderhoud
  • Mobiliteit
  • Economische bedrijvigheid