“Het blijft van de zotte dat we in crisistijd een goed lopend azc als het onze sluiten,” vertelt Gijs van Malsen, fractievoorzitter van de PvdA Rijswijk, “en we zullen dan ook in eerste instantie weer pleiten voor het openhouden van het centrum.”
Tijdens het spoeddebat op 19 april dienden de PvdA, ChristenUnie, GroenLinks en de Partij voor Gelijkheid en Rechtvaardigheid een motie in om het azc langer open te houden. Nadat bleek dat sommige partijen hier nog niet volledig achter konden staan en er veel vragen waren over de plannen van het college, hielden de partijen de motie aan. Dat betekent dat deze op 10 mei weer in stemming gebracht zal worden.
“Als de motie het niet haalt,” voorspelt van Malsen, “willen er in elk geval afdwingen dat er een humane oplossing komt voor de asielzoekers en statushouders die er nu wonen.”

Maaike Harmsen, ChristenUnie Rijswijk: “We hopen als ChristenUnie dat er harde garanties komen ook na 31 mei voor de waarborging van een veilige woonomgeving voor de huidige bewoners, met de huidige medische en andere zorg die nu door het COA goed en professioneel geregeld worden. Dit hele gebeuren mag geen gelegenheid bieden voor bijvoorbeeld vrouwenhandelaren om na 31 mei hun slag te gaan bij onze bewoners.”

Mohamed El Majjaoui, Partij voor Gelijkheid en Rechtvaardigheid: “PG&R staat voor een realistisch, humaan en rechtvaardig asielbeleid. We voelen ons moreel verplicht vluchtelingen en asielzoekers op een fatsoenlijke wijze te blijven opvangen. Het gaat hier immers om mensen zoals u en ik. Er zijn 500 goed functionerende opvangplekken met bijbehorende voorzieningen in het AZC aanwezig. Wij pleiten daarom voor het openhouden van het AZC.
Dit centrum dient nog haar functie te continueren tot het ministerie van Verkeer en Waterstaat (ergens in 2024) de locatie echt nodig heeft voor de uitbreiding van de A4. T.z.t. hopen wij op de realisatie van een structurele opvanglocatie. Het slopen van dit centrum is op dit moment daarom kapitaalvernietiging, terwijl de wereld in brand staat.  Afspraak is afspraak maar Nood breekt WET heeft voorrang.”

Maarten van ’t Eind, GroenLinks Rijswijk: “Als GroenLinks vinden we dat elke gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen voor de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. In Rijswijk hebben we de afgelopen jaren het goede voorbeeld gegeven. Wij vinden dat we dat moeten blijven doen. Zeker nu, middenin een opvangcrisis. De beste manier om dat op dit moment te doen is het openhouden van het azc aan de Lange Kleiweg.
Als daar onvoldoende steun voor is in de gemeenteraad, vinden wij dat er in ieder geval gezorgd moet worden dat er dankzij de sluiting geen asielzoekers op straat komen te staan.”