Leden nu al in de ban van verkiezingen 2018

Het officiële startsein voor de campagne valt pas tijdens de Nieuwjaarsborrel. Maar dat de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen, is nu al goed merkbaar. Aan de bomvolle agenda van de Algemene Ledenvergadering die op 11 mei plaatsvond en aan de hoge opkomst daar in dat zaaltje aan de Van Mooklaan.

Een sociale, groene en open gemeente
De programmakerngroep is met het voorbereiden van het verkiezingsprogramma van start gegaan. Er wordt onder meer gebruik gemaakt de inbreng van de werkgroepen en van de voorzet van het landelijk bureau voor de invulling van gemeentelijke verkiezingsprogramma’s aan de hand van thema’s die óók lokaal van belang kunnen zijn. Uitgangspunt is de sociale, groene en open gemeente en wat er voor nodig is om die te realiseren. De vergadering benadrukt dat het goed is te analyseren welke thema’s de afgelopen jaren veel belangstelling kregen en succesvol zijn geweest. Want díe willen we behouden c.q. voortzetten. Uiteraard zullen ook nieuwe speerpunten op de agenda komen. De Programmakerngroep presenteert haar conceptplan tijdens de ledenvergadering in september.

Campagnecommissie
Ook de campagnecommissie is onlangs met veel enthousiasme van start gegaan. Aan goede ideeën is geen gebrek. De komende tijd zullen hiervan de beste worden uitgewerkt. Het belooft spectaculair te worden. Er wordt niet gewacht tot de start van de campagne tijdens de nieuwjaarsborrel. Maar al veel eerder vinden opruim- en andere acties plaats. Duidelijk wordt wel dat GroenLinks Rijswijk van zich zal laten horen!

Kandidaten
De kandidaatstellingsprocedure is per 1 mei 2017 gestart en loopt tot 31 juli 2017. Gedurende die periode kunnen belangstellenden zich aanmelden bij de kandidatencommissie of het bestuur. De kandidatencommissie zal hierna met een voorstel komen voor de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de algemene leden vergadering in november zal de lijst worden vastgesteld.

Hier en nu
Natuurlijk is iedereen ook bijgepraat over wat de afgelopen tijd binnen gemeenteraad en college van B&W zoal is gepasseerd. In de gemeenteraad is bijvoorbeeld weliswaar de motie aangenomen dat de gemeente groene stroom gaat inkopen maar intussen is het contract met de huidige leverancier nog met 2 jaar verlengd! Daarover heeft fractievoorzitter Marieke Alberts vragen gesteld. In de gemeenteraad was onlangs het toekomstige “Huis van de Stad” een belangrijk onderwerp. Marieke Alberts heeft voor dit plan een pleidooi gehouden. Lees meer. Het Huis van de Stad kan een fysieke verbinding zijn met cultuur en cultuurvisie, vulde Marloes Borsboom aan. ‘De uitvoering van de cultuurnota vraagt van deelnemende partners veel energie’ zo vervolgt zij. ‘We komen wekelijks bij elkaar om nog voor de zomer een transformatievoorstel naar de raad te kunnen sturen.’ Ook vermeldenswaard: kinderen praten enthousiast en in groten getale mee over de inrichting van een natuurspeeltuin op het dak van de spoorlijn. Marloes Borsboom roept íedereen (klein en groot) op om mee te denken over het plan voor de Bogaard en omgeving. Er komt meer geld voor het Wilhelminapark, o.a. voor het opknappen van de natuurtuin. En natuurlijk baart het plan van de provincie om langs het Rijn-Schiekanaal 230 bomen te kappen (zodat de vaart plaatselijk kan worden verbreed en van een nieuwe beschoeiing kan worden voorzien) grote zorgen!

Frans Halskade, moestuinbakken voor het AZC en vuile lucht in Rijswijk
Een greep uit andere recente acties. Peter Arts, een van de actievoerders tegen de bomenkap op de Frans Halskade, kreeg het samen met een groep medebewoners voor elkaar dat maar 2 van de 15 bomen uiteindelijk hoefden te worden gekapt! Het parkeren wordt in het groen met speciale duurzame tegels uitgevoerd. Eén van de acties tijdens de Green Days (7 tot en met 10 juni, lees meer) is het beplanten van plantenbakken vóór en samen met bewoners van het AZC. Op 19 juni vindt een themabijeenkomst plaats over de vervuilde lucht die wij dag en nacht inademen (Rijswijk hoort tot de slechtst scorende gemeenten).

Op sterkte!
Lammert van Dijk gaat na de zomer Rijswijk verlaten. Marieke Alberts is nu fractievoorzitter en te zijner tijd is het voornemen dat Theo van de Bosch de raadsplek van Lammert zal overnemen. Hanneke van der Kooij is naast Joleen Weststeijn fractieassistent. Andries Bartels en Peter Arts treden toe tot het bestuur. De kandidatencommissie bestaat met het nieuwe lid Frans Wulffers weer uit drie leden. Campagnecommissie en de Programmakerngroep (en de verschillende themawerkgroepen) zijn druk aan het voorbereiden geslagen. Kortom, ook al zijn helpende handjes nog altijd meer dan welkom, GroenLinks Rijswijk kan de toekomst aan. Gelukkig maar. Want voor alle toekomstige activiteiten is veel man – en vrouwkracht nodig!