In het coalitieakkoord is afgesproken dat er voldoende betaalbare woningen moeten zijn. Dit betekent een inhaalslag. Wonen wordt alleen maar duurder, en de voorraad sociale huur, betaalbare koop en woningen voor speciale doelgroepen blijft achter.  

Raadslid Lara Oude Alink: “Wij willen dat Rijswijk een gemengde en diverse stad blijft, waar plaats is voor iedereen, ongeacht inkomen. Nu is het helaas vaak zo dat er bij nieuwbouwprojecten minder betaalbare woningen worden gebouwd dan gepland, ook vanwege de financiën. Dat heeft gevolgen voor wie er in Rijswijk kan komen wonen en dat willen wij in beeld hebben. Zodat er bij toekomstige projecten een beter overzicht is.”

Met deze motie vraagt GroenLinks het college om in kaart te brengen wat er nodig is om de ambities uit het coalitieakkoord waar te maken en of het mogelijk is om als gemeente ook weer strategische grondposities in te nemen.

Fractievoorzitter Maarten van ’t Eind: “Er gaat de komende jaren veel gebouwd worden in Rijswijk. Dat is belangrijk want we hebben betaalbare woningen nodig. We moeten dan wel nadenken over wat we willen bouwen. Dat beeld hebben we nu niet, behalve dat de markt bepaalt. Dat past eigenlijk niet meer in deze tijd waarin volkshuisvesting weer volop in de aandacht staat. Wij willen dat Rijswijk als overheid de regie terugpakt en echt gaat werken aan betaalbare woningen voor iedereen”.