Taal en culturele verschillen interesseren haar. Om die reden ging Lara Japans studeren. Na een verblijf in Tokio én na het afronden van haar studie ging ze anders, bewuster om zich heen kijken. Het was in de jaren van het eerste kabinet Rutte dat ze zich realiseerde hoe er steeds minder aandacht kwam voor natuur, kunst en cultuur, onderwijs, sociale zekerheden. En dacht: ‘Hier moet ik wat mee.’

Hoe komen mensen tot beslissingen? Op basis van welke uitgangspunten, welke prioriteiten? Dat wil ze weten. Dat zit in haar en is tijdens haar studie versterkt. Opgewekt: ‘en dat komt nu heel goed van pas. Want ik wil weten hoe het precies zit, voordat ik een stuk schrijf of iets wil vertellen.’

Portefeuille

Haar portefeuille bestaat onder meer uit de onderwerpen Werk en Inkomen, Armoede. In die combinatie heb je het over “bestaanszekerheidszekerheid-beleid”. ‘We zouden als gemeente eerder in actie moeten komen: vóórdat mensen problemen krijgen. Om te kijken hóe we kunnen helpen. Om te kijken wat op dat moment nodig is. Op de lange termijn is dat goedkoper, daarvan ben ik overtuigd! En daarbij moeten we níet in hokjes denken: aan welke voorwaarden moet wie in welk geval voldoen om waarvoor in aanmerking te komen. Dat hele systeem is tot nu toe veel te ingewikkeld.’

Dat geldt ook voor gemeentelijke communicatie. Want juist mensen die daartoe niet goed in staat zijn, moeten op een gemeentelijke website eenvoudig informatie kunnen vinden over de hulp waar ze recht op hebben en hoe ze die kunnen aanvragen. ‘Die vereenvoudiging vergt een andere manier van denken – als overheid. Een andere manier van benaderen. Dáár gaat het om!’

Realistisch

Gemeenteraadsleden moeten met z’n allen meer de wijk in. Om daar met mensen in gesprek te gaan, te luisteren naar wat hen bezighoudt. ‘Ook naar wat er in hun leefomgeving gebeurt. Hoe je woont is zo belangrijk voor je gevoel van veiligheid.’

Ze is realistisch. ‘Ik kan niet alles veranderen. Maar dichtbij huis kan ik het wel probéren. Zodat het een beetje beter gaat, beter werkt.’ Dat voelt voor haar ook beter dan wanneer ze niets zou doen. ‘Dan zou ik prompt gefrustreerd raken.’

PORTEFEUILLES

Lara heeft de volgende onderwerpen in haar portefeuille:

 • Werk en inkomen
 • Veiligheid
 • Armoede
 • Volksgezondheid
 • Wonen
 • Milieu en afval

Portefeuilles van alle fractieleden

Wijken

Lara is aanspreekpunt voor

 • Artiestenbuurt
 • Broekpolder
 • Ministerbuurt
 • Rembrandtkwartier
 • Plaspoelpolder
 • Stervoorde
 • Strijp

Overzicht van de wijken voor alle fractieleden

Wijken van Lara
De wijken van Lara