Bedrijven en instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 aardgas verbruiken hebben de plicht om energiebesparingsmaatregelen te nemen. Het gaat veelal om ‘laaghangend fruit’; kleine ingrepen die zichzelf binnen een periode van vijf jaar weer terugverdienen, zoals het aanbrengen van isolatie. Veel bedrijven en instellingen voldoen nog niet aan de besparingsplicht. GroenLinks maakt zich zorgen over deze ondernemers en instellingen.

“Door de coronacrisis is er bij veel ondernemers weinig financiële ruimte om te investeren”, vertelt GroenLinks raadslid Romke Jan de Vries. “Tegelijkertijd zorgen energiebesparende maatregelen voor een verlaging van de maandelijkse energiekosten en de CO2-uitstoot.” De Vries hoopt dat de gemeente de Rijswijkse ondernemers en instellingen hierin wil ondersteunen. “Energiebesparing is een uitgelezen mogelijkheid om sneller financieel gezond uit de crisis te komen en tegelijkertijd een structurele groene stap voorwaarts te maken.”