Remmelt de Weerd is opgeleid als sociaal geograaf, was voorheen onder meer journalist bij De Correspondent, werkte later bij The Broker - een kennisplatform op het gebied van duurzame ontwikkeling - en tegenwoordig voor een onderzoekscentrum aan de Haagse Hogeschool.

Rode draad
‘Veel van mij werk draait om het delen of toepassen van kennis. Als journalist en factchecker zocht ik ingewikkelde kost uit en probeerde deze inzichtelijk te maken voor een grote groep lezers. The Broker, waar ik vijf jaar actief was, is een organisatie van kennismakelaars: mensen die kennis uit de onderzoekswereld verbinden met beleidsmakers, bijvoorbeeld op een ministerie of bij een ontwikkelingsorganisatie. Momenteel werk ik bij een onderzoekscentrum aan de Haagse Hogeschool op het gebied van mondiaal bestuur. Het leuke van een Hogeschool boven een universiteit is dat we er werken aan praktische oplossingen voor problemen die in ons werkveld spelen. Het opbouwen van kennis is geen doel op zich. Het gaat er juist om mét onze kennis maatschappelijke problemen en uitdagingen op te lossen. Dat is de rode draad in mijn werk.’  

Tijd om actief te worden
‘In mijn werk ben ik vooral met grote mondiale en Europese vraagstukken bezig, met de grote politiek. Maar de thema’s sociale ongelijkheid en klimaatproblematiek moeten we ook lokaal oppakken.’ Vanwege de groene en sociale idealen, het vrijzinnige karakter is hij al lang lid van GroenLinks. ‘Het zat altijd al in mijn achterhoofd om actief te worden. Dit is het moment, nu ik hier ben neergestreken.’ Want als sociaal geograaf is hij ook geïnteresseerd in zijn directe omgeving.