Rijswijk heeft één van de best functionerende azc’s in Nederland. Sluiting is slecht voor het imago van de stad. Uit de vele oproepen uit de Rijswijkse samenleving blijkt ook dat na 5 jaar het draagvlak voor het openhouden van het azc nog groot is.

In het azc zijn er op 15 april nog 349 bewoners aanwezig, van wie 81 asielzoekers en 168 statushouders zijn. Er is plek voor 500 vluchtelingen. Landelijk is er een zeer groot tekort aan opvangplekken. De druk op de opvang wordt door de oorlog in Oekraïne alleen maar groter. Onder deze omstandigheden vinden de ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en PG&R het onverantwoord het azc in Rijswijk te sluiten. Zij roepen daarom in een gezamenlijke motie op om het contract met het COA voor het beheren van het azc zo snel mogelijk te verlengen.