Om onze raadsleden en wethouder Marloes Bosboom van concrete en praktische ideeën te voorzien, is op de ledenvergadering van GroenLinks Rijswijk op 22 april 2014 een werkgroep opgericht: de denktank.

Uitgangspunt voor de denktank is het GroenLinkse programma dat voor de gemeenteraadsverkiezingen is geschreven. Dat programma geeft wel richting aan, maar is bewust wat beknopt in de uitwerking van ideeën. Daarom willen we in de denktank voorstellen formuleren voor GroenLinks Rijswijk in de komende raadsperiode. De voorstellen worden natuurlijk nog wel getoetst in de fractie, maar de kans is groot dat we enkele projecten kunnen realiseren die voor ons belangrijk zijn. Daar komt bij dat de inhoud van het coalitieakkoord nog verder moet worden uitgewerkt. Wellicht kunnen we ook daarvoor nog wat voorstellen leveren.

Het kader voor de voorstellen is enerzijds het coalitieakkoord (en dan vooral de invulling van de portefeuille van Marloes). Anderzijds willen we ook graag voorstellen formuleren die voor ons als GroenLinkse Rijswijkers belangrijk zijn.
Wie wil meedenken over GroenLinkse zaken in Rijswijk kan zich melden bij Theo van den Bosch, e-mailadres: theovdbosch@planet.nl.