PORTEFEUILLES

Winfried heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille:

  • Onderwijs en volwasseneneducatie
  • Jeugd
  • Burgerparticipatie
  • Cultureel erfgoed
  • WMO
  • Sport