Zelf komt hij uit het basisonderwijs, stond jaren voor de klas, in het Haagse Moerwijk, de Muziekbuurt. ‘Omdat ik aanliep tegen al die bureaucratie, die hele administratieve rompslomp in en rond het onderwijs, besloot ik voor mezelf te beginnen.’ Hij deed dat samen met een remedial teacher en een kinderhaptotherapeut. ‘Veel kinderen hebben speciale onderwijsbehoeften, daaraan wilden we tegemoetkomen. Beeldende vorming en taal waren mijn prioriteiten. En zijn dat nog steeds.’

Leesplezier

Kansenongelijkheid bestrijden. Méér gelijkheid, méér kansen creëren. Dat is wat hem drijft. ‘Al jaren help ik een vluchtelingengezin. Misschien is dat wel het allerbelangrijkste van wat ik doe. Ze verhuisden van het ene AZC naar het andere, zeven in totaal. Zeven jaar geleden kregen ze een eigen huis, hier in Rijswijk. Het zijn zulke dankbare, optimistische mensen. Ondanks wat ze meemaakten en de chronische ziekten waaraan hun kinderen lijden. Een paar keer per week kom ik bij hen thuis, onder andere om samen met hun kinderen te lezen. Want lezen is nodig om de wereld te begrijpen, om informatie te verwerken, om maatschappijkritisch te kunnen denken. Dáárom zet ik me in om kinderen aan het lezen te krijgen. En dáárom is leesplezier zo belangrijk!’

Hij vindt het jammer dat met de opening van het Huis van de Stad – hoe mooi dat ook is – de bibliotheek mee-verhuist. Omdat hij daar moeilijker bereikbaar is voor de kinderen uit de Muziekbuurt, Steenvoorde, de Ministerbuurt. Om die reden wil hij zich inzetten voor het inrichten van goede schoolbibliotheken, een mobiele bibliotheek, een dépendance van de kinderbibliotheek in Nieuw Rijswijk.

Gelijke Kansen Alliantie

‘Om dat te organiseren moeten we een samenwerkingsverband opzetten van scholen, de bibliotheek, gemeente, maatschappelijke partners. Afspreken wie wat kan bijdragen, wie waarbij kan helpen. Er bestaat al een landelijke Gelijke Kansen Alliantie om de kansengelijkheid in het onderwijs te verbeteren, met aandacht voor thuis, school en omgeving. Rijswijk is daar niet bij aangesloten. Nog niet. En dat is jammer. Want we willen toch allemáál het beste voor onze kinderen?!’

Mensen en partijen met elkaar verbinden, ook binnen de raad, ook met andere partijen. ‘Waar vinden we elkaar, daar gaat het om. Wat willen we als Raad concreet bereiken. Dát zou ons uitgangspunt moeten zijn.’

  PORTEFEUILLES

  Winfried heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille:

  • Jeugd
  • Burgerparticipatie
  • Cultureel erfgoed
  • WMO
  • Onderwijs en volwasseneneducatie
  • Sport
  • Groen en ecologie
  • Dierenwelzijn