Ouderen

‘Laten we samen kijken hoe het staat met de ouderen in Rijswijk. Is bijvoorbeeld op het gebied van bewegen niet méér mogelijk dan het standaard aanbod zoals dat nu bestaat? Want niet elke oudere zal met leeftijdgenoten in een kring willen zitten om stoeloefeningen te doen.

We vragen ouderen om kleiner te gaan wonen maar waar staat een geschikte woning? Je kunt mensen niet zomaar uit hun vertrouwde omgeving overplaatsen naar een heel andere buurt waar ze niemand kennen.

In wijken kunnen we voorzieningen combineren waar meer mensen van meerdere generaties van profiteren en elkaar kunnen ontmoeten. Denk bijvoorbeeld aan een dagopvang voor ouderen en buitenschoolse opvang. Wie kan daar tegen zijn?’

‘En omdat vluchtelingen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving, wil ik bewoners van het AZC veel meer bij allerlei wijkactiviteiten betrekken.’ Haar vader kwam eind jaren 60 vanuit Marokko naar Nederland, werd hier met open armen ontvangen, kreeg van alle kanten de nodige hulp bij zijn start in een ander land. ‘Zo zou het wéér moeten gaan!’

Bomen als levende airco’s

Op het gebied van ruimtelijke ordening zal ze zich er onder meer voor inzetten om het Rijswijkse groen niet alleen te behouden maar ook uit te breiden. ‘In elke straat zouden bomen moeten staan. Weet je dat één grote boom net zoveel koelte brengt als tien elektrische airco’s?’

Lopend lezen

Ze deed de studie personeelszaken – zoals dat toen nog heette – aan de Haagse Hogeschool. Werkt als Zzp’er Human Recources – zoals dat nu heet – bij de gemeente Den Haag. ‘Het leuke van deze sector is, dat alles wat in de maatschappij gebeurt, meteen invloed heeft: denk aan Corona, het huidige personeelstekort, de huidige inflatie, diversiteit.’

En Selma verslindt boeken, van kind af aan. ‘Boeken maken je wereld groter.’ De wijkbibliotheek in Laak (waar ze opgroeide) had ze na een aantal jaren uit – van kinderboeken tot en met de boeken voor volwassenen. Lachend: ‘ik liep zelfs op straat te lezen!’

Portefeuilles

Selma heeft de volgende onderwerpen in haar portefeuille:

 • Kunst en cultuur
 • Welzijnsbeleid
 • Financiën
 • Ruimtelijke ordening
 • Regionale en internationale samenwerking
 • Toerisme en Citymarketing 

Wijken

Selma is aanspreekpunt voor de volgende wijken:

 • Bomenbuurt
 • Cromvliet
 • Hoornwijk
 • Leeuwendaal
 • Oud-Rijswijk
 • Welgelegen
Wijken Selma