Hij kreeg het samen met zijn buren voor elkaar dat er maar twee van de 15 kastanjes langs de Frans Halskade worden gekapt. En dat er grastegels op de parkeerplaatsen komen, zodat auto’s de boomwortels niet beschadigen. ‘Binnen de gemeente bewegingen in gang zetten om creatief naar oplossingen te zoeken. Om zo vernieuwingen teweeg te brengen.’ Dat wil architect Peter Arts bereiken. Dit jaar werd hij lid van GroenLinks en bestuurslid van onze afdeling. 

De Frans Halskade in Rijswijk gaat op de schop. Omdat de gemeente bewonersparticipatie als speerpunt heeft, zijn drie bewonersvergaderingen belegd. ‘Het groene karakter van de straat en de grote oude kastanjebomen zouden de belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe ontwerp zouden worden, zoals ons toen is uitgelegd. Maar niet lang daarna presenteerde de gemeente een plan om 11 van de 15 kastanjes te kappen en zo plaats te maken voor verharde parkeerplekken. De bewoners stonden perplex maar lieten het er niet bij zitten. Met hen heb ik een groene versie van de herstructurering gemaakt waar de gemeente geen weerwoord op zou hebben. We hebben dit plan gepresenteerd aan verschillende politieke partijen en onder de bewoners flinke draagkracht gegeven.’ Dit was genoeg om de gemeenteplannen te wijzigen. In het nieuwe plan worden er maar 2 bomen gekapt. Een prachtig resultaat! Op de parkeerplaatsen komen halfopen tegels te liggen, zodat auto’s de boomwortels niet kunnen beschadigen. Door die open tegels krijgen ze voldoende lucht. En omdat er gras doorheen groeit, wordt het karakter van de straat nóg groener. ‘Als architect ben ik nu eenmaal ter zake kundig op dit gebied. Waarschijnlijk is mijn voorstel om die reden eerder geaccepteerd dan wanneer een willekeurige buurtbewoner het zou presenteren.’
Een paar bewoners wilde wél van de bomen af. Omdat er zo vaak vogelpoep op hun auto zat. ‘Maar die bomen waren er eerder dan zij hier wonen!’ Zo denkt hij erover.

Creatief
Binnen de gemeente bewegingen in gang zetten om creatief naar oplossingen te zoeken. Om zo vernieuwingen teweeg te brengen. Dat wil hij. Daarom participeert hij in de lokale GroenLinks werkgroep woon- en leefomgeving die input levert voor het verkiezingsprogramma 2018. ‘Bij het opstellen van renovatieplannen voor straten moet je uitgaan van een periode van veertig, vijftig jaar. Je moet er ook de groenvoorzieningen in opnemen. En je moet vooral ook geld voor die groenvoorzieningen reserveren!’ Daar maakt Peter Arts zich sterk voor. ‘Weet je dat je in bestaande rioleringen warmtepompen kunt plaatsen? Zodat je met 150 meter riolering 80 huishoudens van warmte kunt voorzien? Dan ben je helemaal van het gas af. Kijk, dat bedoel ik!’

 

  • Penningmeester
  • Financieel beleid
  • Dialoog binnen en buiten afdeling