Samen met de nieuwe fractie wil hij bereiken dat er weer in Rijswijk wordt geïnvesteerd. In het klimaat, in wonen en in mensen. ‘We willen toewerken naar een energie-neutrale leefomgeving waarin álle Rijswijkers kunnen meedoen. Daarom willen we bijvoorbeeld inzetten op meer sociale woningbouw, het openbaar vervoer versterken en de ecologische zones uitbreiden, maar óók het AZC openhouden!’

Zijn avontuur in de gemeenteraad begon in 2018, met de portefeuilles wonen, afval en het Huis van de Stad. ‘In alles wat ik deed en doe wil ik het geluid en de idealen van GroenLinks laten horen. Met alle kennis en ervaring die ik de afgelopen 4 jaar heb opgedaan, wil ik het programma van GroenLinks omzetten in beleid en concrete acties. Dit doe ik samen met de fractie maar zeker ook met de leden van GroenLinks. Én door te blijven luisteren naar de inwoners van Rijswijk.’

Geboren en getogen in Groningen - boven op de gasbel – kwam hij via Delft, Amsterdam en Den Haag in Rijswijk terecht. Na zijn studie bouwkunde is hij via de bouw in de gevaarlijke stoffen en asbest beland. De expert gevaarlijke stoffen geeft tegenwoordig trainingen.

‘Door mijn studie en werk heb ik al vroeg veel interesse gekregen in duurzaam bouwen en innovatie. Dit werd versterkt toen ik vader werd van een zoon, nu alweer negen jaar geleden. Vanaf dat moment werden onderwerpen als klimaat, gelijke kansen nóg belangrijker!’