Jarenlang zette hij new business op binnen bedrijven en verenigingen in Europa. Behaalde andere diploma’s: NIMA B, coaching en changemanagement. Momenteel is hij als ZZPer druk doende met het opzetten van zijn eigen bedrijf. Voorbeeld van de manier waarop hij zijn passie en creativiteit samenbrengt, is het culinaire concept Taste Sound + Vision, een symbiose van koken, kunst en duurzaam ondernemen. Hij is in gesprek met het Hoogheemraadschap en vissers over het vangen van rivierkreeftjes als oplossing voor het probleem dat deze exoten onze sloten leeg eten. ‘Ik wil ze duurzaam bestrijden en verwerken tot culinaire lekkernij. Door zo te denken, door milieu, duurzaam ondernemen en creativiteit te combineren, hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een klein stukje groen-beter Rijswijk. Alles wat ik tot nu toe deed, al mijn ervaringen wil ik inzetten voor GroenLinks.’

Zin in GroenLinks

‘Onze afdeling telt meer dan honderd leden. Een enorm potentieel waarmee we heel veel kunnen bereiken. Hoe krijg je het voor elkaar dat mensen actief worden? Dan moet je weten wat iedereen van elkaar verwacht: leden, bestuur, raadsleden. Ook moet je uitleggen waar je zelf mee bezig bent. Kortom: elkaar en elkaars verwachtingen leren kennen. Daarmee wil ik aan de slag.’ Hij heeft er zin in!

  • Bestuurssecretaris
  • Vrijwilligers- en ledenbeleid
  • Beheer en bewaking statuten & reglementen
  • Communicatie
  • Ledenvergaderingen
  • Bewegingsopbouw en scouten