Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in de natuur en andere culturen. Het laatste heeft ervoor gezorgd dat ik culturele antropologie ben gaan studeren. Na een jaar heb ik de overstap gemaakt naar kunstgeschiedenis. Voor mijn afstudeerscriptie heb ik een paar maanden in Egypte gezeten, om te schrijven over Koptische muurschilderingen in een vroeg-christelijk klooster in Wadi al-Natrun. Na het behalen van mijn master kunstgeschiedenis heb ik de pabo afgerond en sindsdien werk ik vier dagen in de week als leerkracht op een Montessorischool. Om mijn interesses in kunst, geschiedenis en het onderwijs te combineren, heb ik divers vrijwilligerswerk gedaan dat daarbij aansloot. Zo ben ik betrokken geweest bij een driejarig Palestijns-Nederlands archeologisch project, waarbij ik een lessenserie heb ontwikkeld voor scholen op de West Bank. Het was zeer bijzonder zo nauw samen te werken met Palestijnse archeologen en kinderen in een land waar de politieke situatie zo gecompliceerd is. Verder heb ik museumlessen gemaakt voor het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden over de archeologie van Nederland en Romeinse ambachten.

Dat natuur voor mij belangrijk is, is minder zichtbaar in mijn werkervaring. Wel heb ik een tijd vrijwilligerswerk gedaan bij het Milieu Educatie Centrum (MEC) in Oegstgeest, om schoolkinderen meer bij te brengen over flora en fauna in hun buurt. Nu probeer ik me vooral in te zetten voor het milieu door bewuster en duurzamer te leven. Hoewel alle kleine beetjes helpen, voelt dat alleen nog niet genoeg.

Het zijn deze ervaringen en interesses die mij gedreven hebben om als raadslid politiek actief te worden bij GroenLinks. Ik vind het fijn me te verdiepen in de sociale en culturele onderwerpen die de stad aangaan. Daarbij vind ik het bijzonder om zoveel organisaties te leren kennen en enthousiaste mensen te ontmoeten. Er gebeuren al veel mooie dingen in de stad! Ik vind het belangrijk om deze positiviteit voort te zetten en me op een constructieve wijze in te zetten voor mens en dier. In het bijzonder voor mensen die het minder hebben getroffen om wat voor reden dan ook.

Hanneke is plaatsvervangend lid auditcommissie en lid werkgroep sociaal domein en heeft de volgende onderwerpen in haar portefeuille:

  • Jeugd(zorg)
  • Kunst en cultuur
  • Dierenwelzijn
  • Emancipatie, diversiteit en integratie
  • Werk en inkomen
  • Armoede
  • (Volks)gezondheid
  • Sport
  • Wijken: Te Werve, Rembrandtkwartier, Overvoorde, Kleurenbuurt, Ministerbuurt, Elsenburg en Pasgeld