Een paar haltes is het maar. Vanuit de Schilderswijk ben je zó in de Rijswijkse Kleurenbuurt. Maar je komt in een totaal andere wereld terecht. Dat ervaarde Ali toen hij zijn basisschool ’t Palet verliet en zijn middelbare schooltijd aan het Rijwijks Lyceum begon. Tot zijn eigen verbazing, die van zijn vader en van de school had hij als enige van zijn klas een vwo-advies gekregen Zijn vader besloot dat hij dan ook echt naar een andere school, in een andere wijk, moest gaan. ‘Omdat dat beter was voor mijn ontwikkeling.’

‘Mijn vader was op zijn beurt gestimuleerd door zijn eigen vader, mijn opa, om vanuit Turkije naar Nederland te gaan. Om hier werk te zoeken, een beter bestaan op te bouwen. Al eerder waren mijn beide ouders vanuit het oosten van Turkije naar Istanbul getrokken. Ondanks zijn heimwee bleef mijn vader hier, omdat mijn broer en ik in Nederland meer kansen kregen.’

Zo zat Ali, geboren in Nederland, getogen in de multiculturele Schilderswijk, zijn ouders met hun Turks-Koerdische afkomst, in de Rijswijkse brugklas met kinderen met weer heel andere achtergronden. Een eyeopener. En het beviel prima.

Leiden en Rijswijk
Daarna ging hij rechten studeren in Leiden, een stad met weliswaar een links bestuur, maar met een heel traditionele, rechtse juridische faculteit én studenten. ‘Ik kwam terecht in een klein, linksdenkend groepje waar ik me zeer thuis voelde. En leerde er mijn vrouw Noua kennen!’

Hij studeerde af in encyclopedie en filosofie van het recht, doorliep stages en traineeships en is sinds begin 2023 aan het werk bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Met zijn jonge gezin woont hij weer in Rijswijk. Tijdelijk in bij zijn schoonouders die kamers over hadden in hun ruime flat en helpen bij de opvang van de kinderen. ‘Mijn schoonouders zijn niet meer de jongsten, dus op onze beurt helpen wij hen met van alles.’

Nalaten
‘De zelfopoffering van mijn vader zette mij aan het denken over wat ik aan míjn eigen kinderen wil doorgeven. Ik geloof in de maakbaarheid van de wereld. Wat op mondiaal niveau plaatsvindt, beïnvloedt onze eigen directe omgeving. Daarom moeten we in langere termijnen denken. Waar willen we over 10, 15 jaar zijn, wat is daar nu voor nodig? Zodoende werd ik lid van GroenLinks, de enige partij die verder vooruit kijkt en denkt. Als fractie-assistent lever ik een politiek-inhoudelijke bijdrage én zet ik mij in als vrijwilliger.’

‘Ik wil een betere wereld nalaten. Een leefbare, rechtvaardige samenleving. Ik wil onderdeel zijn van de oplossing. Dat motiveert mij. Ook wanneer ik weer eens in de stromende regen huis aan huis bij mensen aanbel om met ze in gesprek te gaan!’