Fractievoorzitter Maarten van ’t Eind: Wij zijn erg blij dat de raad heeft ingestemd met het voorstel van het college. Het is nu tijd om echte stappen te zetten naar beter geïsoleerde woningen in Rijswijk. Het college gaat uitvoering geven aan het mede door GroenLinks ingediende amendement, waarbij het instellen van een bestemmingsreserve kwetsbare huishoudens en VvE’s meer zekerheid en perspectief gaat bieden. Door een langere doorlooptijd voor de besluitvorming en uitvoering van isolatiemaatregelen blijven de middelen langer beschikbaar voor het isoleren van woningen. Naast het bestrijden van energiearmoede door het compenseren van de energierekening, laat Rijswijk zien dat zij op zoek gaat naar duurzame en structurele oplossingen voor alle inwoners, ook voor de langere termijn’.

Het college is voornemens om een parallel communicatietraject in te zetten om het Woningisolatieprogramma tot een succes te maken. Naast de gemeentelijke (sociale media) kanalen, reguliere media, fysieke wijkbijeenkomsten (o.a. in de Energy Cave) en de energieadviseurs, wordt ook een doelgroepgerichte communicatieaanpak opgestart om advies en ondersteuning te bieden aan huishoudens die de verduurzaming niet zelf kunnen organiseren.

Fractievoorzitter Maarten van ’t Eind: ‘Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners van Rijswijk worden meegenomen in de verduurzaming. Dat vraagt soms om een proactieve en persoonlijke benadering, met passende en toegankelijke communicatie. Goed dat het college voornemens is om hierbij ook aansluiting te zoeken bij reeds lopende activiteiten (zoals de Armoede+ aanpak).

Lees hier het Woningisolatieprogramma