In de Bogaard krijgt, als de gemeenteraad daar dinsdag mee instemt, een nieuw bestemmingsplan, maar over wat we willen met het gebied en waarom is niet nagedacht. De enige reden voor het college van B en W om hiermee te komen lijkt de verjaring van het huidige plan te zijn. GroenLinks fractievoorzitter Marloes Borsboom: “keer op keer is het raak met dit college; eerst de plannen en dan pas nadenken over wat willen we bereiken en waarom we iets willen.”

“Juist het winkelcentrum In de Bogaard heeft een nieuwe visie nodig”, vertelt Borsboom. “Alle ontwikkelingen en studies tonen aan dat plannen van jaren geleden niet meer passen in de huidige tijd. De consument is niet meer degene die volgt, maar bepaalt en gaat zelf na waar producten vandaan komen. Diversiteit in het aanbod van producten, diensten en ideeën en in de manier van aanbieden kan de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum vergroten en leegstand tegengaan. Als betrokkenen overtuigd zijn van een goed plan, zijn zij letterlijk bereid zijn met energie en of geld te investeren.

Dit werkt alleen als de gemeente spreekt met inwoners, organisaties en het bedrijfsleven en dat vraagt om een open en transparante manier van besturen, waarin je gemeentelijke dossiers en vraagstukken openstelt en blootlegt. Wanneer je als bestuur niet transparant bent, kun je van een raad, laat staan van de inwoners, onmogelijk verwachten mee te denken en te doen en zich medeverantwoordelijk te voelen voor gemaakte keuzes.

Rijswijk kan nieuwe taken en verantwoordelijkheden wat GroenLinks betreft niet uitvoeren zonder een visie, of simpelweg door voor de goedkoopste oplossing te kiezen. Het vraagt om ontwikkeling van volledig uitvoerbare plannen met een scherp oog voor de duurzaamheid, ook in tijden van crisis. Dat geldt voor alles en in het bijzonder voor bestemmingsplan In de Bogaard.”