Terugblik
Op 9 april heeft GroenLinks de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie verlaten. Onze belangrijkste overweging: de combinatie met BVR, VVD, D66 en Wij maakte dat GroenLinks als enige uitgesproken linkse partij zou deelnemen aan een coalitie. Dit zou ons op een aantal punten isoleren. Én zou de kans om belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma te realiseren belangrijk verkleinen.

Op verzoek van de overgebleven formerende partijen heeft formateur Martin Wörsdörfer verkend welke mogelijkheden er na het opstappen van GroenLinks waren. Deze verkenning leidde uiteindelijk tot een voorstel om onderhandelingen te starten voor een nieuwe coalitie met Beter voor Rijswijk, GroenLinks, D66, VVD en PvdA. Na zorgvuldige overweging besloten we mee te doen aan de inhoudelijke onderhandelingen. Immers: we zijn de tweede partij van de stad! Daarom voelen we de morele verplichting mee te werken aan de poging om een nieuwe bestuurscoalitie te vormen.

Onze idealen en uitgangspunten kunnen we door deelname beter realiseren dan in de oppositie. Wij sluiten daarbij niemand op voorhand uit. We hebben nu eenmaal andere partijen nodig om onze idealen te verwerkelijken én onze kiezers te geven wat we beloven.

PvdA
Voor GroenLinks zijn punten zoals de eerlijke energietransitie, betaalbaar wonen en gelijke kansen voor iedereen belangrijk. In de vorige voorgenomen samenstelling, met BVR, D66 en Wij.Rijswijk voelden we ons op deze punten geïsoleerd.

Dat veranderde toen de PvdA de plaats innam van Wij. Rijswijk. De manier waarop GroenLinks en de PvdA de afgelopen jaren hebben samengewerkt vormt een goede basis voor verdere samenwerking in de coalitie en het nieuwe college van B&W.
De speerpunten van GroenLinks komen meer overeen met de PvdA dan met Wij. Rijswijk. Rondom betaalbaar wonen, een eerlijke energietransitie en gelijke kansen kunnen we met de PvdA meer resultaten boeken dan met Wij.Rijswijk.

Deze argumenten hebben we voorgelegd aan de ALV van 20 april. Na een zorgvuldige discussie gaven leden ons mandaat om deel te nemen aan de onderhandelingen.

Uitdagingen
De komende tijd staat in het teken van inhoudelijke gesprekken over de onderwerpen waar alle Rijswijkers mee te maken krijgen. Het inwoneraantal van de stad groeit. Tegelijkertijd zijn er ook allerlei uitdagingen: het bestrijden van armoede en schulden, een eerlijke energietransitie, de bereikbaarheid van de stad en voldoende betaalbare woningen in wijken waarin ook plaats moet zijn voor groen, sport en ontspanning. De beschikbare ruimte in de stad is beperkt. De financiële ruimte van de gemeente is dat eveneens, vooral omdat het Rijk nog altijd te veel taken op gemeenten afschuift zonder voldoende budget mee te geven. Verder hebben we te maken met flinke uitdagingen in de regio, zoals de Haagse en Delftse woningbouwontwikkelingen en de vragen die dat oplevert over bijvoorbeeld bereikbaarheid.

GroenLinks wil de stad op een sociale, duurzame en eerlijke manier verder op weg helpen. Wij zijn ons ervan bewust dat niet iedereen staat te juichen voor een coalitie met deze politieke samenstelling. De samenwerking met de VVD ligt gevoelig. De coalitiesamenstelling hebben we als GroenLinks niet volledig in de hand. We zijn daarbij ook afhankelijk van de voorkeuren van andere partijen.