Voor een verbindend, duurzaam en stabiel bestuur

GroenLinks mag binnen de nieuw te vormen coalitie, bekend gemaakt door verkenner Sjaak van der Tak, het voortouw nemen in de formatie. Een nieuwe rol voor GroenLinks. Vertrouwen en verbinden zijn de kernwoorden van ons verkiezingsprogramma en dat vertrouwen hebben we gekregen van een groot deel van de Rijswijkse inwoners. En dat vertrouwen willen we waarmaken, voor gaan staan, want door die inwoners is er legitimiteit voor wat we doen.

Het voorstel dat nu gedaan is voor een coalitie, is een puzzel die gelegd is. Vanuit waarde, zoals de verkenner zei, en ook vanuit bestuursstijl en inhoud. Want die inhoud staat centraal: op een visie die je hebt op de samenleving, op de plek die alle inwoners daarin innemen met elkaar en hoe alles verbonden wordt. Dat wil je bereiken vanuit een gedachtegoed. Partijen die zo dicht mogelijk bij dat gedachtegoed staan kies je uit om beloften die zijn gedaan aan inwoners waar te kunnen maken. Zonder daarbij de vele stemmen die zijn uitgebracht op verschillende partijen met allemaal een eigen inhoudelijk programma en eigen beloftes uit het oog te verliezen. Alle stemmen doen er toe.

Tijdens de presentatie van het verslag van de verkenning kwamen in de reacties vooral de vragen waarom deze te vormen coalitie eruit gekomen is en waarom andere partijen er buiten vallen. Maar volledige openheid gegeven wordt over wie met wie wil, of juist niet, zou de waarde en waardigheid die we met elkaar kennen alleen maar teniet doen. De verkenning is juist zo belangrijk, omdat die onpartijdig gebeurd is, door een kundige buitenstaander die open en in vertrouwen naar alle partijen geluisterd heeft en een meerderheid heeft kunnen vinden. Niet de twee grootste partijen die samengaan, maar wel de partijen die door de inwoners ‘beloond’ zijn voor het besturen van de stad afgelopen vier jaar.

Een partij zet zichzelf buiten spel wanneer ze anderen uitsluit, niet van deelname aan een coalitie, maar aan deelname in onze samenleving. Een mensenrecht is meer dan emotie, het is de basis van ons bestaan. Van een te kleine wereld die we met elkaar moeten delen. En juist dat delen met elkaar, in een toekomst die snel op ons afkomt, is zo belangrijk. Daarom is polarisatie nooit de bedoeling, maar juist positiviteit. Wat GroenLinks betreft mag welke partij dan ook, en het gedachtegoed dat zij vertegenwoordigen mee doen. Iedereen moet gehoord worden, omdat je samen met elkaar staat voor een mooier Rijswijk. Een Rijswijk waarin verbinding en vertrouwen de basis vormen en waar een ieder een stem heeft. Een eerlijke stem, open en transparant. Een belofte die we als te formeren partij binnen de coalitie voorop laten staan.