GroenLinks begrijpt niets van de wens van een meerderheid van de raad om te stoppen met de nieuwbouw van sociale huurwoningen en daarmee regionale afspraken te schenden. Gisteravond sprak de Rijswijkse gemeenteraad opnieuw over de hoeveelheid sociale huurwoningen. “Het lijkt erop dat mensen met een laag inkomen niet meer welkom zijn in Rijswijk”, reageert GroenLinks raadslid Mark Wit.

Eind 2019 diende het CDA, samen met Onafhankelijk Rijswijk, VVD, Rijswijks Belang en D66, een motie in om geen taakstelling voor sociale woningbouw meer af te spreken met de woningcorporaties. Als reactie op de motie heeft het college van Rijswijk laten weten de doelen voor sociale woningbouw los te laten en geen nieuwe sociale woningen meer te bouwen. Zo zijn de sociale huurwoningen in de plannen voor o.a. In de Bogaard en Havenkwartier geschrapt. “Het gaat dan al gauw om zo’n 400 woningen. Zonder die 400 woningen worden de wachtlijsten alleen maar langer en langer”, vertelt Wit.

De wachttijd voor een sociale woning kan in deze regio oplopen tot 6 jaar. In de regionale woonvisie hebben de gemeenten in regio Haaglanden afspraken met elkaar hebben gemaakt over de voorraad sociale woningen. Afspraken waar ook de gemeente Rijswijk in 2017 haar handtekening onder heeft gezet. Met deze beleidswijziging schendt het college de afspraken die zij eerder maakte. Maar erger nog is dat mensen met een indicatie, statushouders die in Rijswijk hun leven hebben opgebouwd en jonge mensen tegen de grens van het bestaansminimum door deze beslissing nog langer moeten wachten.

“GroenLinks maakt zich hard voor het doorbouwen in de sociale sector. Alleen op deze wijze kunnen we het stuwmeer aan woningzoekenden in deze sector aanpakken”, aldus Wit. “Wij laten de mensen die het echt nodig hebben niet in de steek.”