Rijswijk maken we samen

De volgende tekst sprak fractievoorzitter Marieke Alberts uit bij de bespreking van het Collegewerkprogramma in het gezamenlijke forum vanavond.

Voorzitter,

Het doet ons deugd dat de drie duidelijke duurzaamheidsdoelen uit het hoofdlijnenakkoord, in 2030 voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie, in 2040 energieneutraal en in 2050 een circulaire economie, in het werkprogramma zijn vertaald naar een aanpak voor de komende vier jaar. Dat Rijswijk verder werkt aan het tegengaan van de effecten van klimaatverandering. Dat thema’s als groen en leefbaarheid de hoogste prioriteit hebben. Dat het college ambities laat zien op het thema ‘jeugd en onderwijs’ door integrale/brede scholen, groen-blauwe schoolpleinen en duurzame schoolgebouwen met veel aandacht voor sport, natuur, cultuur, techniek en maatschappelijke bewustwording. Dat het Collegewerkprogramma veel aandacht besteedt aan intergraliteit en samenwerking, maar ook aan individuen en dus aan maatwerk.

We kijken uit naar de bijbehorende uitvoerings- en investeringsagenda’s en - programma’s die later zullen volgen.

Daarbij willen als aandachtspunt meegeven, zoals al eerder aangegeven in het kaderdebat: om oog te houden “voor de mensen die het wat minder getroffen hebben om wat voor reden dan ook. Mensen die het op ‘eigen kracht’ tijdelijk of langdurig niet gaan redden verdienen onze aandacht.” Een pleidooi tot empathie, tot inleven in de ander. Regels en maatregelen staan in dienst van de mens, van het individu, van de samenleving in plaats van andersom. Kijk naar elk individu, zonder vooroordelen en met een open blik. Pas dan kan je mensen die dat nodig hebben sterker maken, zich nuttig laten voelen en verantwoordelijk doen voelen.

Het is nu aan het college om het werkprogramma uit te voeren. Er zijn voldoende acties, ideeën en uitdagingen voor Rijswijk om de komende tijd, de komende vier jaar, mee aan de slag te gaan. En voor alles geldt: “Rijswijk maken we samen”, dat zit bij dit college wel goed :).