Pasgeld-Oost alleen gebruiken om geld te verdienen en huizen te bouwen, ziet GroenLinks niet zitten. “Deze open groene ruimte is daarvoor te waardevol”, vertelt fractievoorzitter Marieke Alberts. “Wat ons betreft gaat dit raadsvoorstel van tafel. En komen er uitgangspunten voor de planvorming en participatie gedreven vanuit waarden en een visie op de lange termijn.”

“Door te veel te focussen op een sluitende businesscase, verlies je daar waar het om gaat uit het oog”, vervolgt Alberts. “Met het voorstel dat het college van burgemeester en wethouders nu aan ons heeft voorgelegd, zijn waarden als biodiversiteit, luchtkwaliteit en leefbaarheid ondergeschikt aan de financiën op korte termijn.” GroenLinks roept Rijswijk op: “laat leefbaarheid, natuur en welzijn geen sluitstuk, maar vertrekpunten zijn.”