GroenLinks is tegen het verbreden van de snelweg A4 die dwars door Rijswijk loopt en is niet te spreken over het Rijswijkse onderhandelingsresultaat. De gemeente laat zich een oor aannaaien door in een overeenkomst met het ministerie vast te leggen om fors mee te betalen aan het opknappen van twee viaducten over de A4 als het tot verbreding van die grootste bron van luchtvervuiling en geluidsoverlast in Rijswijk komt. De gemeenteraad is gevraagd om nog voor de zomer te tekenen bij het kruisje en bespreekt dit komende dinsdag.

Om met het ministerie tot een overeenkomst te komen voor zogenaamde ‘meekoppelkansen’ bij het project A4 Haaglanden hebben er dit jaar bestuurlijk onderhandelingen plaatsgevonden. De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag besloten zich terug te trekken uit dit proces. Rijswijk is als enige door blijven onderhandelen. Begin deze maand sloot het college een concept overeenkomst en heeft dit voorstel nu naar de raad gestuurd. Daarin staat dat de deal Rijswijk meer dan € 8 miljoen kost en Rijkswaterstaat het AZC-terrein gratis mag gaan gebruiken bij de werkzaamheden. Daar krijgt de gemeente dan twee opgeknapte viaducten van 27,8 (Van Rijnweg) en 46,3 (Wilhelminapark) meter breed en € 2,25 miljoen dat Rijswijk nog tekort kwam voor de bovengrondse aanpassingen op de Beatrixlaan voor terug. 

GroenLinks fractievoorzitter Marieke Alberts vindt dat het college daarmee een grote inschattingsfout heeft gemaakt. “Over een lengte van ruim 3 km groen en grond inwisselen voor asfalt en dan daar nog geen 75 meter voor terugkrijgen, waar je dan ook nog zo veel aan bij moet dragen?! Dat is niet uit te leggen”, stelt Alberts. “En wat als na het sluiten van de deal de viaducten toch duurder uitvallen dan gepland? Dan moet Rijswijk in onderhandeling met Rijkswaterstaat over aanpassingen aan de twee viaducten om toch binnen de kosten te blijven en blijft er helemaal weinig meer over van wat door de wethouder als ‘zo mooie’ deal is betiteld.”

Twee jaar geleden al diende Alberts namens de fractie van GroenLinks een zienswijze bij Rijkswaterstaat in op het ‘voornemen om een milieueffectrapport op te stellen’ voor de verbreding van de A4. “Bredere snelwegen zorgen alleen maar voor meer gemotoriseerd verkeer, uitstoot en luchtvervuiling, extra lawaai en meer wateroverlast en hittestress”, vertelt Alberts. “En dan loopt de A4 ook nog eens dwars door Rijswijk heen, waardoor er al een grote barrière is tussen noord en zuid Rijswijk. Dat los je niet op met twee viaducten.” Daarom heeft ze wederom een zienswijze ingediend, nu op het ‘ontwerptracébesluit en milieueffectrapport’.