Groen Eikelenburg

Natuurwaarde bomen en groen gewaarborgd

Bij het renoveren van straten zoals de Generaal Spoorlaan zullen in de toekomst geen bomen of groen verloren gaan zonder dat er compensatie van de natuurwaarde komt. Tijdens de raadsvergadering van 9 mei is de motie “Bomen en groen in balans” van GroenLinks, CDA en PvdA overgenomen door het college.

GroenLinks en de andere twee partijen vinden dat de herinrichting van Rijswijkse straten juist een positief effect zou moeten hebben op het lokale groen en de biodiversiteit van de gemeente, en dat elk eventueel verlies van groen bij zulke herinrichtingen “elders gecompenseerd moet worden met ten minste dezelfde natuurwaarde”. Daarom vroegen zij in de motie aan het college van B&W om met een voorstel te komen voor een “bomen- en groenbalans”. Zo’n balans zorgt ervoor dat stratenrenovaties niet meer leiden tot een verlies van natuurwaarde van bomen en groen en helpt om de biodiversiteit van Rijswijk in stand te houden.

Het college van B&W nam de motie onmiddellijk over. Wethouder Marloes Borsboom heeft toegezegd in het najaar met een voorstel voor een brede bomen- en groenbalans te komen.