De pandemie die nu heerst, laat zien dat wij sterk internationaal verbonden zijn en heeft veel impact op ons als samenleving en als mensen. “Sinds corona is het nog duidelijker dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, ook in Rijswijk”, vertelt GroenLinks raadslid Hanneke van der Kooij. “De gemeente heeft zich bij de Global Goals aangesloten, om samen met inwoners, instellingen en bedrijven, juist díe dingen te onderzoeken en de kansengelijkheid te stimuleren.”

“Ook is er sinds de coronacrisis een grotere behoefte om in een gezonde omgeving te ontspannen in de natuur”, vervolgt Van der Kooij. “Daarvoor is het belangrijk dat we het Rijswijkse groen behouden en ecologisch versterken en dat we zorgen voor een schone lucht.” GroenLinks roept de gemeente daarom op om de voortgang en de plannen binnen de Global Goals agenda voor de komende tijd te delen, en actief hiermee aan de slag te gaan.